Välj en sida

STIFTELSER

Stiftelser

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden avseende stiftelser.

Stiftelse – en självständig juridisk person

En stiftelse är en självständig juridisk person. Stiftelser kan under vissa förutsättningar vara skattebefriade.

Stiftelse – för vem?

Den som så önskar kan avsätta medel till en stiftelse. Detta kan ske i livstid eller också upprättar man ett testamente vari man förordnar att det framtida arvet eller del därav skall avsättas till en stiftelse. Man bestämmer själv vilket namn och vilket ändamål stiftelsen skall ha. För det fall man väljer ett skattebefriat ändamål betalar inte stiftelsen skatt vid avyttring av tillgångar eller på inkomster, under förutsättning att en viss minsta andel årligen betalas ut till valt ändamål

 

————————–

 

Bildande av en egen stiftelse kan vara ett bra sätt att styra sina tillgångar till ett ändamål man värnar om.

Månsson Advokatbyrå i Växjö hjälper dig gärna med rådgivning och upprättande av handlingar