Välj en sida
Månsson Advokatbyrå Växjö

Välkommen till Månsson Advokatbyrå i Växjö

Månsson Advokatbyrå i Växjö har specialistkompetens och lång erfarenhet inom följande områden:

  • Ekonomisk familjerätt såsom testamente, äktenskapsförord, bodelning, samboavtal, gåva, bouppteckning och arvskifte.
  • Fastighetsrätt såsom köpekontrakt, köpebrev och hyresavtal.
  • Skatterätt avseende privatpersoner och fåmansföretag.
  • Företagsanknutna ärenden såsom företagsöverlåtelese, generationsskifte och kompanjonavtal.
  • Generationsskifte avseende företag, fastigheter och kapital.
  • Stiftelser.

Månsson Advokatbyrå AB

Storgatan 5, 352 30 Växjö
0470 740 640
076 834 16 40
marieanne.mansson@manssonadvokatbyra.se