Välj en sida

OM

Generationsskifte

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden avseende generationsskifte av företag, fastigheter och kapital.

Generationsskifte – planering i god tid är viktigt

Ett företag har påverkan på ägare, anställda, kunder, leverantörer med flera. Det är därför av största vikt att ett generationsskifte görs på ett sätt så att företaget kan leva vidare. En viktig fråga är då att finna ut vem som skall överta företaget. En annan viktig fråga är hur man bäst kompenserar övriga barn. Kompensationen är viktig ur två perspektiv- dels rättvisa, dels säkerhet för företaget på grund av laglottsreglerna. Det är viktigt att i god tid gå igenom frågan om generationsskifte och vidta de planeringsåtgärder som behövs.

Generationsskifte – viktigt att det får ta tid

Man bör i god tid konkret gå igenom frågan om generationsskifte. Därefter är det viktigt att låta generationsskiftet ta tid. Alla parter får då tid på sig att tänka igenom förslaget.

 

————————–

 

Med planering i god tid och efterföljande tid för eftertanke skapar man förutsättningar för ett bra genomfört generationsskifte.

Månsson Advokatbyrå i Växjö hjälper dig gärna med rådgivning och upprättande av handlingar.