Välj en sida


TJÄNSTER

Ekonomisk familjerätt

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden inom ekonomisk familjerätt såsom testamente, äktenskapsförord, bodelning, samboavtal, gåva, bouppteckning och arvskifte. 
Läs mer

Fastighetsrätt

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden inom fastighetsrätt såsom köpekontrakt, köpebrev och hyresavtal.
Läs mer

Skatterätt

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden inom skatterätt avseende privatpersoner och fåmansföretag.
Läs mer

Företagsanknutna ärenden

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger företagsanknutna ärenden såsom företagsöverlåtelse, generationsskifte och kompanjonavtal.
Läs mer

Generationskifte

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden avseende generationsskiften av företag, fastigheter och kapital.
Läs mer

Stiftelse

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden avseende stiftelser.
Läs mer