Välj en sida

TJÄNSTER

Ekonomisk familjerätt

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden inom ekonomisk familjerätt såsom testamente, äktenskapsförord, bodelning, samboavtal, gåva, bouppteckning och arvskifte.

Ekonomisk familjerätt – planering i god tid är viktigt

Det är viktigt att gå igenom sin familjerättsliga situation och i god tid upprätta de handlingar som behövs. Många frågor kan lösas på ett bra sätt om man tänker efter före.

Ekonomisk familjerätt- regelbunden genomgång är viktig

Man bör regelbundet gå igenom sin familjerättsliga situation eftersom förutsättningarna kan ha ändrats. Det är viktigt att se till de familjerättsliga handlingar man har upprättat fortfarande är aktuella.

————————–

Med planering i god tid och regelbunden genomgång kan man skapa trygghet för sig själv och sina närmaste.

Månsson Advokatbyrå i Växjö hjälper dig gärna med rådgivning och upprättande av familjerättsliga handlingar.