Välj en sida

TJÄNSTER

Fastighetsrätt

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger ärenden inom fastighetsrätt såsom köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev och hyreskontrakt.

Fastighetsrätt – noggrann undersökning av fastigheten är viktig

Det är viktigt att noggrant undersöka fastigheten och därefter upprätta relevanta handlingar. Många problem kan undvikas om man tänker efter före.

Fastighetsbildning – en möjlighet

I vissa fall kan fastighetsbildning vara en bra lösning.

————————–

Med en noggrann undersökning av fastigheten och upprättande av relevanta handlingar kan man undvika tvister i framtiden. Det är även viktigt att ta hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna.

Månsson Advokatbyrå i Växjö hjälper dig gärna med rådgivning och upprättande av handlingar avseende fastighetsrätt såsom köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev och hyreskontrakt.