Välj en sida

TJÄNSTER

Företagsanknutna ärenden

 

Månsson Advokatbyrå i Växjö handlägger företagsanknutna ärenden såsom företagsöverlåtelse, generationsskifte och kompanjonavtal.

Företagsanknutna ärenden – planering i god tid är viktigt

Det är viktigt att i god tid gå igenom strategiska frågor avseende företaget och vidta den planering och upprätta de handlingar som behövs. Många frågor kan lösas på ett bra sätt om man tänker efter före.

Företagsanknutna ärenden – regelbunden genomgång är viktigt

Man bör regelbundet gå igenom företagets strategiska situation eftersom förutsättningarna kan ha ändrats.

 

————————–

 

Med planering i god tid och regelbunden genomgång kan man skapa en långsiktig hållbar strategisk plan för företaget.

Månsson Advokatbyrå i Växjö hjälper dig gärna med rådgivning och upprättande av handlingar avseende företagöverlåtelser, generationsskifte och kompanjonavtal.